Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 

Geschiedenis

In de jaren 50 krijgt een aantal personen moeite met de verstarring in de grote Hervormde kerk te Staphorst. Pogingen om deze koers te veranderen mislukken. Het gevolg is dat deze personen het initiatief nemen een zg. Hervormde Evangelisatie Vereniging op te richten. Dit wordt gerealiseerd op 9 augustus 1965. De kerkdiensten worden aanvankelijk gehouden in de kantine van het bedrijf Rollecate. Vanaf 22 maart 1967 vinden ze plaats in de voormalige kantine van kamp Conrad.

Op 27 oktober 2002 neemt Hervormde Gemeente De Rank een geheel nieuwe kerk in gebruik aan de Ebbinge Wubbenlaan. Een bijzonder gebouw, omdat het twee kerken herbergt. De Rank deelt samen met Evangelische Gemeente Bethel de twee-onder-één-kap kerk. 


De oude kerk

                                                   Het kerkgebouw vanaf 1967. 

 

 

 

 

Jubileumzondag 9 augustus 2015

2015 vierde onze gemeente het feit dat zij 50 jaar geleden, op 9 augustus 1965 werd opgericht. Dit is voor de kerkenraad aanleiding geweest een jubileumcommissie in het leven te roepen die als opdracht kreeg om gedurende dat jaar een aantal activiteiten te organiseren zodat wij dit als gemeente samen kunnen vieren.

Een programma met veel muziek, sprekers en andere feestelijkheden.

 

Het jaarprogramma en de diverse inleidingen en voorwoorden, gelardeerd met diverse interviews en andere zaken werd gebundeld in een jubileumuitgave van het kerkblad dat begin 2015 bij u is bezorgd.


 

 

 

 

Jubileumzondag 9 augustus 2015

Op zondag 8 augustus 1965 om 19.15 uur werd door het voorlopig bestuur van de Rechtzinnige Hervormde Evangelisatie Vereniging Staphorst i.o. (in oprichting) in de kantine van "De Rollecate" een eerste kerkdienst belegd. Ds. Nauta uit den Hulst is er voorgegaan. Verder werd men uitgenodigd om daags daarna, op maandag 9 augustus 1965 de oprichtingsvergadering bij te wonen, eveneens in de kantine van de stalenramenfabriek "De Rollecate" - ‘welks directie deze ruimte gratis ter beschikking stelt'. Dat was toen - een halve eeuw geleden.
Deze Evangelisatie Vereniging Staphorst, na de synodale erkenning Hervormde (deel)Gemeente "de Rank" genoemd, bestaat dus 50 jaar.
Zondag 9 augustus 2015, 's avonds om 19.15 uur (met een knipoog naar dat eerste begin) was er een feestelijke dienst om stil te staan bij dit jubileum. Naast de huidige predikant, waren ook oud-predikanten gevraagd om een taak in de liturgie op zich te nemen. De morgendienst kwam die zondag te vervallen. Na afloop van de dienst bleven we onder het genot van een drankje en een hapje ‘nog even hangen'.
Heel de week hielden we de feeststemming vast, want zaterdag 15 augustus was er ook van alles te doen.
50 jaar de Rank: van Evangelisatie vereniging tot Hervormde PKN gemeente.

Het jubileumprogramma zag er als volgt uit.

Programma:

ZO. 15 februari YUST4YOU aanvang 20.00 uur

WO. 22 mei Anne van de Meiden aanvang 20.00 uur

ZO.  09 augustus Dankdienst ( verzorgd door de kerkenraad) aanvang 10.00 uur

ZA.  15 augustus Open dag aanvang 09.30 uur

Elly en Rikkert aanvang 14.30 uur

Staphorster artiesten aanvang 20.00 uur

DI.   13 oktober Arjan Plaisier aanvang 20.00 uur

ZA.  29 november Euphonionsingers aanvang 20.00 uur

Alle activiteiten waren gepland in het kerkgebouw.