Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 

Identiteit

Hervormde gemeente De Rank is een plaatselijke afdeling van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland), met alle veelkleurigheid die daarbij hoort. Hoewel geografisch beperkt tot het dorp Staphorst, vervullen we ook een regionale functie.

Onze kracht zit in openheid, hartelijkheid, dienstbaarheid en belangstelling voor elkaar. Het eigentijds verwoorden van de boodschap van verlossing, verzoening, bevrijding en heling keert in alle diensten terug. We houden niet van hoogliturgische diensten.

In onze gemeente zingen we uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Om auteursrechtelijke redenen vragen we aan onze (vaste) bezoekers om bij de kerkgang zelf dit liedboek mee te nemen. Het is in de erkende boekhandel te koop voor € 25,-. 

Qua tekstkeuze volgen we in de regel het rooster van de Eerste Dag.

De goede week ervaren we als het hart van het kerkelijk jaar. Het Heilig Avondmaal – in de Rank doen ook de kinderen mee – vieren we dan op Witte Donderdag. Op de Goede Vrijdag gedenken we de dood van de Heer. In de Paasnacht is er gelegenheid om de doop te ontvangen of de doopgelofte te vernieuwen. En ten slotte op Paasmorgen vieren we het feest van de grote ommekeer.