Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 

In onze kerk zijn er verschillende activiteiten waarmee we de jeugd in onze gemeente een warm hart toe willen dragen. Deze activiteiten staan met name in het teken van de groei in geloof en de onderlinge saamhorigheid. Van harte welkom!

Vorming en Toerusting/jeugdcommissie/winterwerk: 

Oppasdienst
Iedere zondag is er voor de kinderen van 0 tot 4 jaar oppas in één van de bijzalen van de kerk. Voor aanvang van de dienst kunt u uw kind brengen. Er is ruimte om te spelen, puzzelen of te kleuren onder toezicht van minimaal twee begeleid(st)ers. Uw kind mag iets te drinken en te eten meenemen. Aan het eind van de dienst wordt er via de beamer aangekondigd dat u uw kind bij de oppasdienst kunt ophalen voor de zegen in de kerkzaal.
Meer info: oppas@derankstaphorst.nl

Kindernevendienst
Voor de kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar is, er gedurende de overdenking tijdens de zondagse dienst, kindernevendienst. Er zijn twee groepen (onderbouw en bovenbouw basisschool). De kindernevendienst werkt met materiaal van Kind op Zondag. Bijzondere projecten en activiteiten van de kindernevendienst zijn:
• Kerstproject;
• Paasproject;
• Doorstroomdienst 12-jarigen;
• Kind van de Zondag.
Meer info: kindernevendienst@derankstaphorst.nl

Club
De stichting Christelijk Jeugdwerk Staphorst heeft als doel kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met kerk en geloof. Dit door plaats en ruimte aan te bieden voor ontspanning en creativiteit. Vanuit de kerken ‘De Bron' en ‘De Rank', zijn er vertegenwoordigers aangesteld die de contacten met het Jeugdwerk onderhouden. De club gebruikt het materiaal van YMCA.

Meer info: christelijkjeugdwerkstaphorst@outlook.com

 
VakantieBijbelClub

Ook dit jaar organiseert de VBC-werkgroep in de zomervakantie een aantal dagdelen voor kinderen van de basisschool. Aan de hand van het jaarthema uit HGJB-materiaal worden liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, gebeden, geknutseld en natuurlijk een Bijbelverhaal verteld. 
Alle onderdelen zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.
 
De VBC heeft een interkerkelijk karakter; alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zonder of met een kerkelijke achtergrond zijn welkom en medewerkers komen ook uit verschillende kerken uit Staphorst en omgeving.
De basis van de werkgroep ligt bij de Rank en Gereformeerde kerk de Bron.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is er om de jeugd een thuisgevoel te geven in onze kerk.
Activiteiten van de jeugdcommissie:
N-Joy (soos)
In de periode september tot en met april is er iedere eerste zaterdag van de maand in ons kerkgebouw een soos voor jongeren in groep 8 en op het voortgezet onderwijs. Er wordt muziek gedraaid, er kan gedart worden of een potje tafelvoetbal worden gespeeld. Terugkerende activiteiten van de soos zijn een spooktocht, barbecue, schaatsen, zwemmen of klimmen in de klimhal.

Jongeren aan Zet
Jaarlijks regionaal evenement voor jongeren op het voortgezet onderwijs en ouder op de eerste zondag van november rondom een sociaal-maatschappelijk thema. Ochtendprogramma met een theatervoorstelling en workshops. De organisatie is in handen van een aantal kerkelijke gemeenten in de regio Meppel en Jeugdwerkbureau YMCA .
Meer info: jeugdouderling@derankstaphorst.nl

Catechese
Jongeren die de kindernevendienst verlaten worden uitgenodigd voor de catechese. Geloofsthema's die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp. Deze worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. Na een gezamenlijke introductie op het thema vinden er gesprekken plaats in kleine groep onder leiding van een mentor. Media en werkvormen worden creatief ingezet.
Meer info: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Jongerenkerk
Iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) is er om 10.00 uur Jongerenkerk in het Dienstencentrum. De Jongerenkerk is er voor jongeren op het voortgezet onderwijs en ouder. Het programma is afwisselend op basis van een thema. Er is ruimte voor gesprek, spel, excursie, muziek etc.
Facebook: Jongerenkerk de Rank
Meer info: jeugdouderling@derankstaphorst.nl

Jeugddiensten
Gedurende het jaar zijn er drie jeugddiensten in de Rank