Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 
Ouderenwerk

Voor de ouderen in de gemeente worden verschillende vormen van samen-zijn georganiseerd:

  • Paaswijding: rond Pasen wordt een gezellige middag georganiseerd door de HVD, met muziek, zang, meditatie en een kort verhaal.
  • Kerstwijding: een middag in kerstsfeer met muziek en zang, meditatie en een kort verhaal. Ook deze middag wordt tot stand gebracht door de HVD.
  • Elk jaar gaan we een dagje uit met de senioren (vanaf 65 jaar), verzorgd door de diaconie. De laatste jaren was dit dagje uit in de vorm van een bootreis.
  • Gesprekskring in de Berghorst.
  • Heilig Avondmaal in de Berghorst (in mei en oktober).
  • Aanvraag vakantie Rooseveldhuis.
  • Voor de senioren op de Berghorst kent onze gemeente een apart 'berghorstteam'. Dit team is betrokken bij pastoraat en activiteiten namens de kerk gericht op de bewoners van de Berghorst.