Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 
Kerkenraad

Predikant
Predikant
 Scriba
                                
        Ds. J.G. Zomer

Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

 Hannie Weststrate-den Engelsman
     
Ouderlingen

     
       Lijsje Veldman-Huls

     Hendrie van de Weem 


   
           Roelinda Buiter-Kuijers

Diakenen

     

     

        Tineke Bisschop-van Boven

   
      Bennie Boldewijn   

       Ineke Haasjes-Port

Kerkrentmeesters

     
         Alice ten Brinke          Harry Brakke             Jarno Harink

 

         
    

                  Jeugdouderling