Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 

Je treft hier links die je verder kunnen informeren over zaken die momenteel in onze gemeente spelen. Ook kan het gaan om sites met een hulpaanbod, waar de kerkenraad je op wil attenderen, omdat we daar plaatselijk niet in kunnen voorzien.
De kerkenraad draagt zelf geen verantwoordelijkheid voor de activiteiten, waarop je via de links wordt geattendeerd. Wel is het zo dat we hier pas een link doorgeven wanneer we gunstige ervaringen hebben opgedaan met de betrokken organisatie.
Met regelmaat worden de adressen, die hier genoemd worden, aangepast aan de actualiteit.
Suggesties om links door te geven via de site van onze gemeente kunnen worden voorgelegd aan het moderamen van de kerkenraad. (Gebruik hiervoor de knop 'contact'.)

Pastoraal Centrum de Hezenberg - Hattem

Pastoraal Centrum de Hezenberg
http://www.hezenberg.nl


Protestantse Kerk Nederland                                 Kerk in actie

Protestantse Kerk Nederland                            http://www.kerkinactie.nl
http://www.pkn.nl


Stichting Epafas

http://www.epafras.nl


             

http://www.raadvankerken.nl
   http://www.mijnkerk.nl/