Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 

Colofon
Ons kerkblad "Kontakt' van de Hervormde Gemeente "De Rank" verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van 400 exemplaren.
De contributie voor het kerkblad ad. € 12,50 wordt geïnd per automatische incasso.
Rekeningnummer NL35RABO03608.496.95.
Redactie: mevr. S. Breukelaar (voorzitter), mevr. G. Manuputtij (penningmeester), mevr. C.Figeland (secr), mevr. R. Hokse (eindredactie), mevr. M. Talen (jeugdpagina) en dhr. W. Breukelaar (repro),  
Redactieadres: e-mail: redactie@derankstaphorst.nl
Voor vragen en opmerkingen over abonnementen en bezorgen:
administratie.kontakt@derankstaphorst.nl     tel. 0522-462313